OMBYTNING/RETURNERING

 

RETURNERING OG REFUNDERING

Varen returneres herefter via GLS til elektronik lager. Varen skal returneres senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret elektronik om, at du vil fortryde dit køb. Fristen anses for overholdt, hvis varen er afsendt inden 14 dage efter meddelelse til elektronik. Du er velkommen til selv at sørge for at købe returlabel. Denne omkostning skal du selv afholde

Det er vigtigt, at dit navn og adresse vedlægges, så elektronik har mulighed for at finde ordren i kunderegistret. Returneringen bedes desuden mærket ”returnering”.

Det er vigtigt, at du pakker varen forsvarligt ind ved returnering, da du bærer risikoen for varen, indtil elektronik modtager varen. Evt. emballage og produktskilte bedes vedlagt. elektronik opfordrer dig til at gemme forsendelses kvitteringer.

Når du fortryder et køb, refunderer elektronik betalingen til din konto hurtigst muligt og senest 14 dage efter, elektronik har modtaget meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet. elektronik kan dog tilbageholde betalingen, indtil varen er modtaget retur, eller du har sendt dokumentation for, at varen er returneret.

 

Ved ikke afhentede pakker, ser vi os nødsaget til at fratrække de ekstraomkostninger, vi bliver pålagt af fragtfirmaet, fra det refunderede beløb. Dette er grundet leveringsomkostningerne. Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder fx for meget store varer eller store ordrer. Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste 1.000 kr.

Tilbagebetalingen sker til samme betalingsmiddel, som du anvendte til købet, medmindre andet er aftalt. Du pålægges under ingen omstændigheder noget gebyr som følge af tilbagebetalingen.

VIRKSOMHEDENS FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

Køber modtager altid en ordrekvittering ved gennemførelsen af køb. Ordrens informationer opbevares af elektronik i 5 år. Det er ikke muligt at tilgå ordre kvitteringen via www.elektronik.dk. Ønskes et nyt eksemplar af ordre kvitteringen, bedes du i stedet sende en e-mail til support@elektronik.dk

FORBEHOLD

Vi tager forbehold for fejl, herunder prisfejl, hvis du rimeligvis burde vide, at der er tale om en fejl. Vi kan ligeledes ikke gøres erstatningsansvarlige for manglende eller forsinket levering, der skyldes force majeure. Der kan forekomme ganske små og ubetydelige afvigelser ifht. størrelser på visse varer.

PERSONDATA

elektronik behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med virksomhedens persondatapolitik.

KLAGEADGANG OG LOVVALG

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til elektronik, hvis du vil klage over et køb. Hvis vi ikke kan opnå enighed, kan du indgive en klage til Center for Klage Løsning, Nævnes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne for at klage er opfyldt. Du kan klage til Center for Klage Løsning via www.naevneneshus.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Aftalen mellem dig og elektronik, herunder disse handelsbetingelser, er underlagt dansk ret, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du har bopæl.

KONTAKT OG KUNDESERVICE

Hvis du ønsker at kontakte elektronik, kan du gøre det på:

Juridisk navn: Elektronik Since 1963 AB 

Org.nr: SE559332-1283

Adresse:

Elektronik C/o Boxflow

Lagergatan 4 26494

Klippan

Sverige

Mail: support@elektronik.dk

Åbningstider for kundeservice fremgår af www.elektronik.dk

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

Venligst udfyld og send nedenstående standardfortrydelsesformular til support@elektronik.dk, hvis du ønsker at fortryde dit køb:

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til

Juridisk navn: Elektronik Since 1963 AB 

Org.nr: SE559332-1283

Adresse:

Elektronik C/o Boxflow

Lagergatan 4 26494

Klippan

Sverige

Mail: support@elektronik.dk

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)_______________________________________________________________________

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)________________________________________

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)_________________________________

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)_____________________________

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)______________________________________________________________

- Dato_____________________________

(*) Det ikke relevante udstreges

 

Log ind